Šolja – Jugoslavija

800 рсд

Jugoslavija je bila naziv za tri sukcesivne države u jugoistočnoj Evropi, koje su nosile taj naziv od 1929. do 2003. godine. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je osnovana 1918. godine, a 1929. zvanično preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju (poznata i kao prva Jugoslavija). Zemlju su tokom Drugog svetskog rata okupirale sile Osovine. Tokom 1945. godine, nakratko je postojala Demokratska Federativna Jugoslavija, formalno monarhija, ali već sa dominantnim republikanskim uređenjem, da bi 29. novembra iste godine bila proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija – federacija sa 6 republika i 2 autonomne pokrajine (poznata i kao druga Jugoslavija). 1963. godine, donet je novi ustav, kojim je zemlja preimenovana u Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Početkom 1990-ih godina, SFRJ se raspala u građanskom ratu, ali su dve bivše republike, Srbija i Crna Gora, odlučile da nastave jugoslovensku ideju, pa je 27. aprila 1992. godine proglašena Savezna Republika Jugoslavija (treća Jugoslavija). 3. februara 2003. godine, doneta je ustavna povelja državne zajednice Srbija i Crna Gora, kojim su ove dve republike nastavile postojanje zajedničke države još tri godine (do proglašenja nezavisnosti Crne Gore u maju 2006. godine), ali je naziv „Jugoslavija“ formalno ukinut. Sam naziv Jugoslavija izveden je od kovanice Jugosloven, koja je nastala u 19. veku, a njen tvorac je bio dubrovački Srbin katolik Matija Ban.
Naše šolje su idealne za poklon. Štampamo ih po vašoj želji i ideji, a možete izabrati i naše motive.

Pogledajte još:

Go to Top